De oude kaasmakerij

Basis

Van koe tot koelkast

Heden en Verleden, Productie, Verhaal, Zoektocht

Een bezoek aan De Oude Kaasmakerij is een interactieve ervaring zijn waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan en op eigen houtje de belangrijkste aspecten van het kaasproductieproces leren kennen. Uiteraard blijft de rol van de gids hierin cruciaal. In onderstaande tekst wordt dieper ingegaan op de inhoud van het educatieve pakket.


Onthaal:
Zodra de kinderen binnenkomen, dossen ze zich uit in de melkwitte outfit van de moderne kaasmaker: kapje en schort. De leerlingen kunnen zich verkleden als melkvoerder, laborant, kaasmaker, kaasmeester of stoker. Voor ieder beroep is een witte schort voorzien met een bijpassende tekening. Enkel de stoker heeft een ietwat apart statuut. Per groep is er slechts 1 stoker die een zwarte schort heeft (door de stoker een zwarte schort te geven wordt aangetoond dat deze door een aparte ingang de kaasmakerij moest binnenkomen. Door slechts 1 stoker aan te duiden wordt echter ook gewezen op het belang van de stoker in het bedrijf. Zonder stoker immers geen energie om kaas te maken). Per groep is er ook slechts 1 kaasmeester. In een echte kaasmakerij is de kaasmeester immers de spil van alle activiteit, door zijn of haar zintuigen te gebruiken wordt gezorgd dat de kwaliteit van de kaas optimaal is.`


Rondleiding:
Na het verdelen van de taken loodst de gids de leerlingen door het museum en legt het proces van het kaasmaken van a tot z uit. Bedoeling is dat de gidsbeurt maximaal een uur duurt. We leggen de nadruk op een aantal onderwerpen: kaasproductieproces, belang van zuivel in een gezond voedingspatroon, melk als basisstof van kaas, vanwaar komt melk, ...
Een belangrijk aspect van het pakket is dat kinderen actief betrokken worden bij de rondleiding. Dit gebeurt al door de leerlingen een functie te geven als kaasmaker, stoker, ... Op verschillende plaatsen in het museum worden de diverse beroepscategorieën aangesproken.  

Zoektocht 'Het Geheim van de Kaaskoning' of 'Zoek de kaasdief':
Na de rondleiding van 1 uur, is het aan de leerlingen om in groepjes 'het geheim van de kaaskoning' te zoeken. Dit is een zintuigelijke zoektocht doorheen het museum. Er wordt geproefd, geroken, geluisterd, ... maar natuurlijk ook veel ontdekt!

Duur: 1 uur 45 minuten
€ 4,00 per leerling (leerkrachten gratis)
€ 30,00 gids (max. 25 kinderen / gids)

welkom

Zelf Kaas Maken

Doen, Interactief, Verkort bezoek, Zoektocht

In groepjes van max. 5 kinderen wordt er zelf een kaasje gemaakt. We vertrekken van verse melk vanop de hoeve om de hoek. Deze toveren we om tot verse kaas. Onderweg brengen we een kort bezoekje aan het museum en kunnen de kinderen zelf op speurtocht gaan doorheen het museum naar 'Het Geheim van de Kaaskoning'.


Verloop:

Aankomst:
Briefen leerkrachten/ begeleiders
Groepjes maken en uitdelen schortjes & hoofdnetjes – ter beschikking in De Oude Kaasmakerij
Voorstelling verschillende materialen en ingrediënten


Kaas maken in 10 stappen:
Vervolgens starten we met kaasmaken. Verse melk van de landbouwer om de hoek transformeren we in verse kaas. Onderweg staan we stil bij de verschillende stappen en het belang van deze stappen voor het uiteindelijke resultaat. In groepjes van maximum 5 kinderen maken we kaas.

Mogelijke aanvullingen pauzes:
Tijdens het productieproces zijn er twee wachtmomenten. Deze besteden we nuttig, naargelang de vraag van de groep. Hieronder sommen we enkele mogelijkheden op:
Pauze 1: Mogelijkheid tot bezoek museum, productieproces, soorten melk, soorten kaas,... Muur Eva Mouton
Pauze 2: Kids Kaas Quiz en/of proefsessie: karnemelk, boter, margarine, yoghurt, ... Bezichtigen andere kaasjes tijdens rijping, duiding belang pekelen, ...


Educatieve meerwaarde: voedingsdriehoek, proefelementen, processen zuivelverwerking, belang soort melk en melkbehandelingen, duurzaamheid, ... 

Duur: 2 uur
€ 7,00 per leerling (leerkrachten gratis)
Begeleiding inbegrepen 

''